Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Main Menu

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach
Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP
obywatel.gov.pl - sprawdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet
Strona internetowa Powiatu Wejherowskiego

Organizacje pozarządowe

Informacja o odwołaniu konsultacji w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa SARS-Cov-2, zaplanowane na wtorek, 03 listopada 2020 r. o godz. 11:00 zebranie poświęcone konsultacjom Projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 zostaje odwołane.

Uwagi oraz opinie zgodnie ze wzorem formularza konsultacji (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/68/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 22 września 2011 r.) prosimy przesyłać na adres: sekretariat@leczyce.pl do dnia 06 listopada 2020 r.

II konkurs o dotacje na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Wójt Gminy Łęczyce unieważnił II otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2020 r. w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszony Zarządzeniem Nr 0050.66.2020 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 lipca 2020 r.
 
Podstawą unieważnienia jest niezłożenie żadnej oferty przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Pełna treść zarządzenia dostępna jest w załączonym pliku.
 
POBIERZ:
 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.71.2020 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12 sierpnia 2020 r. informujemy, iż dnia 18 sierpnia 2020 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Łęczyce w sali posiedzeń odbędzie się spotkanie mające na celu wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert.
 
POBIERZ:
 

Nabór do Komisji konkursowych 2020

Wojewoda Pomorski zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
do udziału w pracach Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,  z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz z zakresu ratownictwa i ochrony ludności – wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na obszarze województwa pomorskiego. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonych plikach. Bardzo liczę na Państwa szeroki odzew i udział w naborze.
 
Zgłoszenia proszę kierować do dnia 15 marca 2020 r.:
- zeskanowane na adres: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl
- lub przesłać oryginał na adres (decyduje data wpływu do Urzędu):
 
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
 
z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowych na rok 2020”.
 
Izabela Michnowska
Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego
Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 
POBIERZ:

Dotacje na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Wójt Gminy Łęczyce ogłasza I otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2020 r.
 
Pobierz:
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech