Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Druki i formularze

Wielkość tekstu:

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej- Link n astonę Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej

ALKOHOLE
docWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
docWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - jednorazowe zezwolenie

docWniosek o dokonanie zmiany w zezwoleniach
docOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
docOświadczenie wyrażenie zgody na sprzedaż napojów alkoholowych

 EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE


pdfWniosek o wydanie dowodu osobistego obowiązujący od 1 marca 2015 r.

pdfWzór wypełnionego wniosku o wydanie dowodu osobistego

pdfZgłoszenie pobytu stałego
pdfZgłoszenie pobytu czasowego
pdfZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

 KADRY
pdfKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

pdfUchwała Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Łęczyce w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny na 2016 rok
docDeklaracja na podatek rolny
docDeklaracja na podatek od nieruchomości

docDeklaracja na podatek leśny
pdfWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

OCHRONA ŚRODOWISKA

docWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
docZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew na terenie gminy Łęczyce
pdfWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

pdfAnkieta Prosument

docDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdfDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

docWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzienie działalności w zakresie:prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

OŚWIATA
xlsWzór formularza informacji przedstawionej przy ubieganiu się o pomoc de minimis
pdfWzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis
docxWzór wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
pdfWzór zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

pdfWzór wniosku o przyznanie nagrody Wójta


 

pdfWniosek o przyznanie stypendium szkolnego

pdfWniosek o przyznanie zasiłku szkolengo

 URZĄD STANU CYWILNEGO
docWniosek o wydanie skróconego/zupełnego odpisu aktu: urodzenia/małżeństwa/zgonu/

 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I BUDOWNICTWO
docWniosek o zawarcie umowy na zajęcie pasa drogowego
docWniosek o ustalenie warunków zabudowy, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
docWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
docWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
docWniosek o wydanie uzgodnienia obszaru wykorzystania pasa drogowego w sposób szczególny
pdfWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wnioski o ustalenie świadczenia wychowawczego można pobrać także ze stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:  www.mpips.gov.pl

PRAWO POMOCY

pdfWniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (PPPr):

pdfpdfWniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej (PPF):

INNE:

docWniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Łęczyce

pdfWniosek o złożenie petycji

pdfZgoda na złożenie petycji

docWniosek o udostępnienie informacji publicznej

pdf Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Kliknij i słuchaj Powered By GSpeech