Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Main Menu

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach
Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP
obywatel.gov.pl - sprawdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet
Strona internetowa Powiatu Wejherowskiego

Sponsoring

Wielkość tekstu:
 IMPREZY SPONSOROWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM:

 

Logotyp Gaz System

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem wydarzenia pn. „GALA 2018 Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Gminy Łęczyce”.
W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM aktywnie angażuje się w dialog
z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy między innymi z zakresu odpowiedzialnych inwestycji i kultury.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.
Ważną korzyścią dla gminy jest odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Jest to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.
Do obowiązków spółki należy:
  • prowadzenie ruchu sieciowego w sposób bezpieczny, skoordynowany i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości,
  • zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej podmiotom uczestniczącym w rynku gazu,
  • konserwacja, remonty oraz rozbudowa sieci i instalacji przesyłowych, magazynowych przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego,
  • dostarczanie każdemu operatorowi systemu: przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostatecznej ilości informacji gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,
  • dostarczanie podmiotom rynku gazowego informacji potrzebnych do korzystania z krajowego systemu przesyłowego,
  • realizacja innych obowiązków wynikających ze szczegółowych przepisów wykonawczych oraz obowiązującej Ustawy Prawo Energetyczne.
Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.
 
 

 

 

Naglowek urzad marszalkowski-fundusze europejskie-UE

Gmina Łęczyce w partnerstwie z gminami: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Szemud, Miejską Reda, Miejską Wejherowo oraz Wejherowo, realizuje projekt pn. „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”. Przedsięwzięcie finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizowany w latach 2017-2018 projekt zakłada zakup 609 sztuk specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla 14 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z obszaru 9 gmin powiatu wejherowskiego zamieszkałego przez ponad 200 tysięcy osób. Doposażone zostaną następujące jednostki:

·         w gminie Gniewino: OSP Gniewino, OSP Kostkowo, OSP Nadole

·         w gminie miejskiej Wejherowo: OSP Wejherowo;

·         w gminie Wejherowo: OSP Bolszewo, OSP Gościcino;

·         w gminie miejskiej Reda: OSP Reda;

·         w gminie Szemud: OSP Szemud;

·         w gminie Linia: OSP Linia, OSP Strzepcz;

·         w gminie Luzino: OSP Luzino;

·         w gminie Łęczyce: OSP Łęczyce, OSP Bożepole Wielkie;

·         w gminie Choczewo: OSP Choczewo.

Doposażenie jednostek ratownictwa w nowoczesny sprzęt wpłynie na wzmocnienie odporności powiatu wejherowskiego na zagrożenia naturalne, przede wszystkim susze i powodzie. Będzie to możliwe dzięki osiągnięciu m.in.:

·         sprawniejszego funkcjonowania jednostek systemu ratownictwa działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

·         zwiększeniu możliwości interwencji dzięki zastosowaniu bardziej specjalistycznego sprzętu,

·         poprawie bezpieczeństwa powodziowego,

·         poprawie zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed podtopieniami i powodziami.

Sprzęt ratownictwa, którymi dysponują poszczególne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej rozproszone na ternie powiatu będzie uzupełniony o nowoczesne specjalistyczne urządzenia ratownictwa. W związku z występującym ryzykiem podtopień – wyposażenie w specjalistyczne, przenośne i wysoce wydajne pompy oraz agregaty prądotwórcze na wypadek konieczności odcięcia zasilania sieciowego, a także inne urządzenia ratownictwa stanowić będą ważny element systemu likwidowania skutków zagrożeń.

Realizacja projektu przewidziana jest do końca III kwartału 2018 roku. Wartość ogólna projektu to 3 106 691,71 zł, natomiast wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 2 636 014,47 zł.

 

 
 

 
 
 

 
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech