Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Main Menu

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach
Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP
obywatel.gov.pl - sprawdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet
Strona internetowa Powiatu Wejherowskiego

Powszechny Spis Rolny 2020

Wielkość tekstu:
Urząd Statystyczny w Gdańsku ogłosił konkurs "Rolniku, spisz się sam"!
 
Pierwsze sto osób, które w dniach 8-15 września dokonają samospisu internetowego i prześlą zgłoszenie konkursowe na adres SekretariatUSGDK@stat.gov.pl. otrzyma nagrody.
 
W temacie prosimy wpisywać: PSR 2020, a w treści wiadomości: „Spisałem się i czekam na upominek.” Należy również podać numer swojego gospodarstwa rolnego. No i oczywiście dane do wysyłki nagrody!
 
Więcej dowiesz się na profilu Facebook Urzędu Statystycznego w Gdańsku: https://www.facebook.com/urzadstatystycznywgdansku/
 

 
 
 
 
 
Plakat - Powszechny Spis Rolny 2020
Spiszmy się jak na rolników przystało!
 
#liczysięrolnictwo
 • Spis jest obowiązkowy
 • dotyczy każdego gospodarstwa rolnego
 • podstawową formą jest samospis internetowy
 • zapewniamy bezpieczeństwo danych
Pamiętaj:
 • Wejdź na stronę spis.gov.pl
 • Uzupełnij e-formularz
 • I spełnij swój obowiązek!
 

 
Plakat o naborze na rachmistrza spisowego
 
 
Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w urzędach gmin trwa nabór na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Urzędy gmin w całej Polsce rozpoczęły 15 czerwca br. nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada.
Jeśli Państwo chcieliby pracować jako rachmistrze spisowi, zapraszamy do urzędu gminy, nabór trwa do 8 lipca br.
 
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).
 
Ze szczegółowymi informacjami i wymaganiami można zapoznać się na stronie: spisrolny.gov.pl
 

 
Wójt Gminy - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych (terenowych) w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.
 
Na podstawie art. 19 ust 1 pkt 4 oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych (terenowych) do spisu rolnego na terenie Gminy Łęczyce, który zostanie przeprowadzony w terminie od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
 
Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełnić następujące warunki:
 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Łęczyce,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Ponadto, kandydat na rachmistrza powinien posiadać umiejętności w zakresie obsługi urządzeń mobilnych, być w pełni sprawny fizycznie (ze względu na specyfikację pracy), posiadać umiejętności łatwego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady. Musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazywać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas przeprowadzania wywiadu.
 
Informacje ważne dla osób składających oferty:
 
 1. Kandydaci na rachmistrzów zobligowani będą do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach na temat posługiwania się urządzeniami mobilnymi i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Szkolenia zostaną, zakończone egzaminem. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Forma realizacji szkoleń będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju i może być to forma szkolenia zdalna, stacjonarna lub połączenie obu tych form. Udział w szkoleniach w formie zdalnej wymaga własnego sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu. Testy egzaminacyjne zostaną przeprowadzone za pośrednictwem aplikacji e/m learning.
 2. Rachmistrze spisowi na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzania mobilne, z opracowaną aplikacją formularzową, system informacji geograficznej, oraz modułem aplikacji zarządczej (kalendarz pracy), za który będą ponosić odpowiedzialność.
 3. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które, otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Termin składania ofert od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.
 
Wymagane dokumenty:
 1. zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adresu email,
 2. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 3. oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie zawarte we wzorze kwestionariusza zgłoszeniowego - do pobrania załączeniu).
Miejsce składania ofert:
 
Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyce przy ul. Długiej 49 - w godzinach pracy urzędu, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Łęczyce ul. Długa 49, 84 - 218 Łęczyce (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu), z dopiskiem „Nabór na rachmistrza terenowego - Powszechny Spis Rolny 2020 r. ”
 
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Do pobrania:
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech