Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Segregacja i odbiór

Wielkość tekstu:

docxZMIANY W SEGREGACJI ODPADÓW OD 01 STYCZNIA 2019 ROKU ! 

 

Wójt Gminy Łęczyce uprzejmie informuje, iż w związku z ustawą o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy, w związku z tym odbiór odpadów komunalnych ze Strzebielina oraz Paraszyna, przypadający zgodnie z harmonogramem w tym dniu, zostaje przeniesiony na dzień 13.11.2018r. (wtorek).
Za utrudnienia przepraszamy. 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.

REJON I- Bożepole Wielkie, Bożepole Małe, Chmieleniec

Pobierz: pdfHarmonogram

REJON II - Strzebielino, Paraszyno

Pobierz: pdfHarmonogram

REJON III - Kaczkowo, Świetlino, Łęczyn, Dąbrowa Brzezieńska, Brzeźno Lęborskie, Chrzanowo, Witków, Pużyce, Kisewo, Strzelęcino, Świchowo,Świchówko, Wysokie

Pobierz: pdfHarmonogram

REJON IV - Dąbrówka Wielka,Godętowo, Węgornia,Wielistowo

Pobierz: pdfHarmonogram

REJON V - Łęczyce

Pobierz: pdfHarmonogram

REJON VI - Dzięcielec, Rozłazino, Redystowo, Jeżewo, Nawcz, Łówcz

Pobierz: pdfHarmonogram

 POBIERZ: pdfCo segregujemy i w jaki sposób


 
WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW / WORKÓW Z ODPADAMI KOMUNALNYMI  !!!
 
Wójt Gminy Łęczyce przypomina o obowiązku wystawiania pojemników/worków z odpadami komunalnymi. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łęczyce, właściciele nieruchomości są zobowiązani do wystawiania pojemników/worków z odpadami komunalnymi przed bramę posesji lub w miejsce umożliwiające bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.
Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 7:00 rano, więc do tej godziny winny zostać one wystawione. Możliwe jest również ich wystawienie jeden dzień przed planowanym terminem odbioru.
Niewystawienie pojemników/worków spowoduje, iż firma wywozowa nie odbierze odpadów.
Informujemy również, iż firma świadcząca usługę odbioru odpadów posiada system monitoringu  rejestrującego procesu odbioru odpadów, który w łatwy sposób umożliwia weryfikację czy dany pojemnik został wystawiony czy też nie.
 
 
 

docxPunkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

docInformacja na temat oznaczania pojemników !!!

pdf Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

docxMiejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łęczyce   zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

docxInformacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

pdfUlotka - segregacja śmieci

pdfZapytanie dotyczące odbioru odpadó zielonych !                             

pdfZawiadomienie !!! Zmiana stawki za odbiór odpadów

pdfInformacja dotycząca odbioru odpadów na nieruchomościach niezamieszkałych oraz mieszanych

pdfOdbiór odpadów zielonych

Urząd Gminy w Łęczycach  informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, wszystkie pojemniki na odpady, niespełniające wymogów wspomnianego rozporządzenia, które mieszkańcy nabyli przed dniem 1 lipca 2017 r. należy oznaczyć napisem dla odpadów:

 • papieru, w tym tektury – PAPIER,
 • szkła - SZKŁO,
 • tworzywa sztucznego, metali, opakowań wielomateriałowych - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
 • odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – BIO

Termin na oznakowanie pojemników został wyznaczony przez Ministra Środowiska do 31.12.2017 r. Taki sposób oznakowania będzie obowiązywał w okresie przejściowym, lecz nie dłużej niż do dnia 30.06.2022r., po tym terminie będzie wymagana właściwa kolorystyka.
Właściciele nowych nieruchomości już są zobowiązani zaopatrzyć się w pojemniki zgodnie z obowiązującą od dnia 1 lipca 2017 r. kolorystyką.
Ministerstwo Środowiska przygotowało naklejki, którymi można posłużyć się by oznakować pojemniki na odpady komunalne. Są one dostępne na stronie: http://naszesmieci.mos.gov.pl/grafiki-i-instrukcje-wsso

 


 KOREKTY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Łęczyce informuje, iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.).
Do obowiązku właściciela nieruchomości należy zgłaszanie m.in. zgonu członków rodziny ujętych w deklaracji, narodzin, sezonowego przebywania osób na nieruchomości – wskazane czynniki wpływają na wysokość opłaty za odbiór odpadów.
     Ponadto zgodnie z art. 6q ust. 3 „W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona”.
     Ponadto przypominamy, iż zgodnie z art. 6m ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, w przypadku zamieszkania na terenie Gminy Łęczyce (budowa nowej nieruchomości, wynajem mieszkania) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

docOświadczenie do korekty    

docDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

ZASADY I WPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW

Podstawą systemu segregacji jest wstępna selekcja odpadów "u źródła". Jest on najtańszą i najwygodniejszą formą pozbywania się śmieci.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Pojemnik CZARNY - przeznaczony na zmieszane odpady komunalne
 WRZUCAMY  NIE WRZUCAMY
 • Zimny popiół,
 • porcelana, talerze, potłuczone szyby, szkło żaroodporne,
 • zabawki,
 • odpadki z kuchni (w przypadku nieposiadania kompostownika),
 • artykuły higieniczne (papmpersy, patyczki higieniczne, wata itp.)
 • Gorącego popiołu, śniegu, lodu, gruzu, szlaki, szlamów, substancji toksycznych,żrących oraz wybuchowych,
 • przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych,
 • odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • odpadów budowlanych,
 • innych zebranych w sposób selektywny odpadów.

 

Worek/pojemnik ŻÓŁTY - przeznaczony na gromadzenie tworzyw sztucznych (plastik), metali i opakowań wielomateriałowych
 WRZUCAMY  NIE WRZUCAMY
 • Butelki po napojach  (zgniecione), butelki po płynach do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach.
 • Puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle, pojemniki po jogurtach.
 • Gazety i czasopisma, katalogi i prospekty, papier szkolny i biurowy (zeszyty, wydruki komputerowe), książki, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę.
 • Opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po mleku, napojach).
 • Butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach (chłodniczych, silnikowych), opakowań po lekach, butelek po płynach chłodniczych, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, sprzętu AGD, styropianu, opakowań po aerozolach, opakowań po środkach ochrony roślin, chwasto i owadobójczych, puszek po farbach, baterii, zabrudzonego i tłustego papieru, pieluch jednorazowych, podpasek, artykułów i papierów higienicznych, worków po cemencie, tapet.

Pamiętaj: zgnieć butelki/kartoniki przed wrzuceniem, nie zakręcaj butelek, ponieważ nie można ich później zgnieść i zajmują więcej miejsca, przed wrzuceniem, zgnieć aluminiowe puszki.

 

Worek/pojemnik ZIELONY przeznaczony na gromadzenie szkła
 WRZUCAMY  NIE WRZUCAMY
 • Bezbarwne i kolorowe butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach,
 • szklane butelki po napojach (np. po mleku).
 • Szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego, żarówek, witraży, reflektorów, izolatorów, szkła żaroodpornego, doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, szkła w oprawie (np. lusterek samochodowych).
Pamiętaj: nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika.  

 

 


 

 

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech