Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Main Menu

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach
Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP
obywatel.gov.pl - sprawdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet
Strona internetowa Powiatu Wejherowskiego

Azbest

Wielkość tekstu:
04.06.2020 r.
 
Usuwanie azbestu 2020
 
 
 
 

 
Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 
28 listopada 2019r. Umową nr WFOŚ/D/III-18/4332/2019/AZBEST-2019 udzielono Gminie Łęczyce dotacji na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łęczyce ”. Realizacja zadania została rozłożona na lata 2019-2020.
 
Zadanie objęte dofinansowaniem obejmuje demontaż, zbieranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych.
 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia planuje się usunąć wyroby, zawierające azbest w ilości  29,214 Mg.
 
Zgodnie z umową na realizację ww. zadania, związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych uzyskano dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 14.636,00 zł., co jednocześnie stanowi koszt kwalifikowany zadania.
 
Dofinansowanie uzyskano w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
 

 
Bezpieczne usuwanie wyrobów z azbestem
 
Azbest - minerał występujący w skorupie ziemskiej, ze względu na unikalne właściwości takie jak wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, odporność na działanie kwasów, zasad   i innych chemikaliów, wysoką temperaturę rozkładu i topnienia oraz złe przewodnictwo cieplne znalazł szerokie zastosowanie w bardzo wielu gałęziach przemysłu. Azbest należy do grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności od tego, z jakim metalem krzemian tworzy związek, ma on nie tylko inny kolor ale i różny stopień szkodliwości dla zdrowia. Najgroźniejszy jest azbest niebieski (krokidolit). Pod względem przydatności przemysłowej największe zastosowanie ma azbest biały (chryzolyt), następnie azbest niebieski i brązowy (amosyt). Mieszaniny azbestu i cementu wkroczyły do przemysłu materiałów budowlanych w postaci eternitu czyli lekkich i wytrzymałych płyt, otrzymywanych ze sprasowania azbestu z cementem, przełomem było wykorzystanie go do wyrobu papy niepalnej.
 
Wyroby te do dziś stanowią pokrycie dachowe większość starszych budynków. Powszechne wykorzystywanie azbestu jest silnie powiązane z ujawnieniem się późniejszych niekorzystnych efektów zdrowotnych zarówno u pracowników zatrudnionych w poszczególnych gałęziach przemysłu, gdzie był używany azbest, jak i u osób środowiskowo eksponowanych na ten czynnik rakotwórczy.
 
Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku. Przyjęte ograniczenia nie eliminują jednak problemu, jakimi jest znaczna ilość wytworzonych i nadal będących w eksploatacji wyrobów azbestowych. Każda płyta azbestowo-cementowa (popularnie nazywana eternitem) zawiera od 11 do 13% rakotwórczego azbestu. Niczym niezabezpieczone płyty są szkodliwe, nawet jeśli tylko leżą na dachu. Deszcze wymywają z nich bowiem spoiwo cementowe, przez co wiązki włókien azbestu zostają odsłonięte, rozszczepiają się i uwalniają do środowiska. Im bardziej zniszczony jest dach, tym więcej włókien się ulatnia. Szczególnie niebezpieczne stają się podczas usuwania z dachu starych płyt, które się łamią i kruszą.
 
Kiedy usuwać wyroby zawierające azbest?
 
Usunięcia azbestu ze swojego gospodarstwa może dokonać tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 
Decyzja o usuwaniu wyrobów zawierających  azbest powinna następować na podstawie dokonywanej przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę  nieruchomości  kontroli stanu wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.). Ocena wskazuje na stopień pilności wykonania prac. Stopień pierwszy wymaga bezzwłocznej wymiany lub naprawy, pozostałe stopnie wskazują na dokonanie ponownej kontroli w określonym czasie
 
Ostatecznie wyroby azbestowe należy usunąć do końca 2032 roku, bez względu na ich stan techniczny, a usunięte wyroby zastąpić innymi nie zawierającymi tego minerału.
 
Czyim obowiązkiem jest usunięcie wyrobów zawierających azbest?
 
Usunięcie wyrobów zawierających azbest, zakwalifikowanych zgodnie z oceną, do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia stanowi obowiązek właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości.
 
Zgłaszanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
 
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości przed przystąpieniem do usuwania wyrobów zawierających azbest powinien zgłosić planowane prace do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli Starosty.
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech