Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Main Menu

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach
Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP
obywatel.gov.pl - sprawdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet
Strona internetowa Powiatu Wejherowskiego

Wójt Gminy Łęczyce informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łęczyce projektu uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczyce

Wielkość tekstu:
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy przeprowadzone będą w okresie od 30 stycznia 2020 roku do14 lutego 2020 roku w formie formularza ankietowego.
Wzór formularza ankietowego dostępny będzie w Urzędzie Gminy Łęczyce  (pokój nr 3 –sekretarz gminy) w godzinach pracy Urzędu  oraz na na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej bip.leczyce.pl  w zakładce – URZĄD GMINY- KONSULTACJE SPOŁECZNE, formularz załączony jest również poniżej.
W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy stali mieszkańcy Gminy Łęczyce uprawnieni do głosowania.
Wypełnione formularze można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, można również przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: sekretarz.ugl@leczyce.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).
Po zakończeniu konsultacji ich wyniki podane będą do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Gminy Łęczyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
ZAŁĄCZNIKI (POBIERZ) : 

 
Informacja
o wynikach konsultacji społecznych
 
Na podstawie § 13 załącznika nr 1 do uchwały Nr XL/100/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łęczyce
 
Wójt Gminy Łęczyce
podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach konsultacji społecznych
 
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 30 stycznia 2020 roku do 14 lutego 2020 roku.
Przedmiotem konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy był projekt uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczyce.
Projekt statutu był dostępny w Urzędzie Gminy Łęczyce (pokój nr 3) oraz zamieszczony na stronie internetowej www.leczyce.pl w zakładce „KONSULTACJE SPOŁECZNE” raz w BIP na stronie bip.leczyce.pl w zakładce „KONSULTACJE SPOŁECZNE”.
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podana była do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznych, a także w „Gazecie Gminy Łęczyce”- wydanie 01/2020.
Konsultacje prowadzone były w formie: przyjmowania pisemnych opinii, uwag i propozycji mieszkańców dotyczących treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczyce.
 
W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag, propozycji, opinii do konsultowanego projektu uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczyce.
 
POBIERZ:
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech