Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Konsultacje społeczne

Wielkość tekstu:
KONSULTACJE SPOŁECZNE  W SPRAWIE USTALENIA MAKSYMALNEJ LICZBY ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE
 
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU ZEBRANIA W DZIĘCIELCU . NA PROŚBĘ SOŁTYSA  ZEBRANIE WIEJSKIE ODBĘDZIE SIĘ 16.07.2018 R. O GODZ. 20 NA BOISKU WIEJSKIM
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu
uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łęczyce.

Na podstawie art. 5a ust.2 i art.35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2018 r., poz.994) oraz uchwały Nr XL/100/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 10 października 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łęczyce Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia, że w terminie od dnia 29 czerwca 2018 r. do 19 lipca 2018 r. będą trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łęczyce.
 
Projekt uchwały dostępny jest poniżej lub:

1)    w Urzędzie Gminy Łęczyce, ul. Długa 49 (pokój nr 3),
2)    w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.leczyce.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE,
3)    u sołtysów poszczególnych sołectw.
 
Wnioski, opinie i uwagi należy składać w terminie do dnia 19 lipca 2018 r. poprzez:

1)    przesłanie pocztą lub złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycach, ul. Długa 49 84-218 Łęczyce;
2)    przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretarz.ugl@leczyce.pl, bez wymaganego podpisu kwalifikowanego,
3)    zgłoszenie uwag do protokołu na zebraniach wiejskich, które będą przeprowadzane wg harmonogramu zebrań przekazanego sołtysom, zamieszczonego w Gazecie Gminy Łęczyce, na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.leczyce.pl. 
 
POBIERZ ZAŁĄCZNIKI:
 
pdfHarmonogram zebrań wiejskich dotyczący przeprowadzenia konsultacji społecznych- zmiana terminu w Dzięcielcu !!!! 16.07.2018 r. godz. 20
 


KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
 
Wójt Gminy Łęczyce informuje, iż przystępuje do konsultacji społecznych, których przedmiotem jest wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 110, położonej w obrębie geodezyjnym Bożepole Małe, złożony przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals", ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Bojano.

Konsultacje będą miały charakter bezpośredniego spotkania, wyznaczonego na dzień 23 lutego 2018r. na godz. 18:00. Miejscem spotkania będzie wiata sołecka w Bożympolu Małym.
 
Spotkaniu przewodniczył będzie Wójt Gminy Łęczyce lub osoba przez niego upoważniona, a konsultacje społeczne będą miały zasięg, obejmujący sołectwo Bożepole Małe. W spotkaniu wezmą udział Prezes oraz Wiceprezes OTOZ „Animals".
 
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców, przedstawicieli grup społeczno - zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.
 
Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów gminy, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji społecznych oraz opracowanie jej wyników jest Gabriela Szmidtke - inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Łęczyce.
 
POBIERZ: 
 1. pdfProtokół z konsultacji społecznych w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie schroniska w miejscowości Bożepole Małe
 2. pdfWyniki z konsultacji
 3. pdfOgłoszenie
 4. pdfZarządzenie


 
I. KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE NADANIA  STATUTÓW DLA NASTĘPUJĄCYCH TZW. "DUŻYCH" SOŁECTW W GMINIE ŁĘCZYCE:
 1. Bożepole Wielkie,
 2. Brzeźno Lęborskie,
 3. Łęczyce,
 4. Rozłazino,
 5. Strzebielino,
 6. Strzebielino Osiedle,
 
 
 
 


 
II. KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE NADANIA STATUTÓW DLA NASTĘPUJĄCYCH TZW. "MAŁYCH" SOŁECTW W GMINIE ŁĘCZYCE: 
Kliknij i słuchaj Powered By GSpeech