Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Trasa turystyczna – ścieżka rowerowa „Szlakiem pstrąga tęczowego” na terenie Gminy Łęczyce (etap I)

Wielkość tekstu:

Gmina Łęczyce zakończyła realizację inwestycji pn. „Budowa trasy turystycznej – ścieżki rowerowej Szlakiem pstrąga tęczowego” na terenie Gminy Łęczyce (etap I)”. Koszt zadania wynosił ok. 1,93 mln zł, a kwota uzyskanego dofinansowania to 1 mln zł.

Realizacja powyższej inwestycji związana była z wykonaniem m.in. odcinków chodników raz z pasami dla rowerzystów na ul. Starowiejskiej w miejscowości Strzebielino, ul. Chmielenieckiej w Bożympolu Wielkim oraz w miejscowości Nawcz. Ogólne koszty poszczególnych odcinków wynosiły:

  • budowa ścieżki rowerowej wzdłuż pasa drogowego ul. Starowiejskiej w Strzebielinie - 342 147,26 zł
  • budowa ścieżki rowerowej wzdłuż pasa drogowego ul. Chmielenieckiej w Bożympolu Wielkim - 125 011,39 zł
  • budowa ścieżki rowerowej wzdłuż pasa drogowego drogi powiatowej nr 1454G w Nawczu - 100 007,47 zł

trasa pstraga teczowegoPrace związane z realizacją operacji obejmowały również zakup i montaż odpowiedniego oznakowania ścieżki rowerowej – znaki drogowe, tablice informacyjne, informacje kierunkowe, a także miejsca postojowo – informacyjne wyposażone w ławki, stoły, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne o punkcie, w którym znajduje się turysta i kierunek ciągu trasy wraz z atrakcjami turystycznymi znajdującymi się w pobliżu. W porozumieniu z właścicielami hodowli pstrągów tęczowych, wykorzystujących naturalne zasoby wód rzeki Łeby, zostały urządzone punkty przystankowe w formie zadaszonych ław ze stołami, gdzie będzie można zamówić świeżo sporządzoną rybę. Podobne punkty zostały zlokalizowane także w innych miejscach, tj. widokowych oraz leśnych. Punkty postojowo-informacyjne umiejscowione na trasie turystycznej zapewniać będą dostęp do informacji turystycznej a także stwarzać możliwość odpoczynku. Rozmieszczenie owych punktów jest dostosowane do możliwości odwiedzenia miejsc cennych przyrodniczo oraz kulturowo. Uzupełnieniem trasy są obiekty architektury przylegające do trasy, takie jak: pałace, dworki, których poznanie przybliży turystom dzieje okolicznych terenów. Koszt tej części inwestycji wyniósł 100 767,75 zł.

Na trasie ścieżki rowerowej powstały 2 obiekty: Izba Tradycji Rybactwa związanej z Regionem Kaszubskim, która będzie pełnić również funkcję stanicy/świetlicy z miejscem wypoczynkowym i Punktu Informacji Turystycznej w miejscowości Rozłazino oraz wielofunkcyjne boisko sportowe (dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych) wraz zagospodarowaniem istniejącego terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Strzebielino Osiedle.

Izba Tradycji Rybactwa związana z Regionem Kaszubskim w miejscowości Rozłazino powstała poprzez remont i adaptację budynku po istniejącej szkole w owej miejscowości. Prace obejmowały remont dachu, adaptację pomieszczeń w części budynku na Izbę Tradycji, pomieszczenia wypoczynkowe, pomieszczenie administracyjno - biurowe i zaplecze socjalne. Została wyposażona w sprzęt biurowy i multimedialny oraz umeblowanie. Zgromadzone tam lokalne rzemiosło, elementy tradycji rybactwa i tradycji kaszubskich będą przeznaczone do prezentacji dla turystów, poruszających się po wyznaczonej trasie turystycznej. Powstały obiekt będzie pełnił funkcje również turystyczno-informacyjne oraz jako stanica – wypoczynkowe. Będzie on ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników, będzie lokalnym punktem informacji turystycznej oraz promocji. Obiekt poprzez lokalizację na trasie turystycznej zwiększy dostęp dla użytkowników ścieżki i pozostałych mieszkańców. Łączny koszt tej części zadania inwestycyjnego to kwota 411 344,68 zł.

W miejscowości Strzebielino powstało wielofunkcyjne boisko sportowe. Powstały na trasie kompleks zawiera następujące elementy: wielofunkcyjne boisko sportowe, bieżnię, boiska do gry w badmintona a także miasteczko ruchu rowerowego. Na zagospodarowanym terenie powstały także miejsce postojowe dla turystów (na wzór tych istniejących już na trasie). Będzie to kompleks służący rowerzystom korzystającym z powstałej ścieżki rowerowej, zaś jako obiekt publiczny będzie również służył potrzebom ogółu mieszkańców. Będzie on pełnił funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne. 715 860,00 zł to łączny koszt tej części zadania inwestycyjnego.

Na pozostałe koszty całej inwestycji składały się m.in. koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego na poszczególne elementy zadania, a także organizacja rajdu rowerowego SZLAKIEM PSTRĄGA TĘCZOWEGO, który odbył się 29.09.2013 r. przy kompleksie boisk sportowych przy ZKiW w Strzebielinie. W rajdzie uczestniczyli zarówno pracownicy Urzędu Gminy, Radni Rady Gminy, mieszkańcy gminy, a także członkowie Wejherowskiego Towarzystwa Cyklistów. Przejechali oni całą trasę, jednocześnie testując nowo powstałą inwestycję. Po dotarciu na metę został przygotowany dla wszystkich ciepły posiłek. Do godzin popołudniowych na kompleksie boisk czekały atrakcje dla młodszych uczestników w postaci konkursów z nagrodami.

Postała trasa turystyczna prowadzi po terenach cennych przyrodniczo - w okolicach pomników i rezerwatów przyrody. Trasa turystyczna jest połączona z siecią tras rowerowych stworzonych przez Nadleśnictwo Strzebielino. Ponadto przez połączenie i bliskość z DK6 stanowi „łącznik” do nowo projektowanych tras. Mamy nadzieję, że przyszłe możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, a także możliwości finansowe gminy, pozwolą na uatrakcyjnianie infrastruktury powstałej trasy turystycznej.

Zobacz trasę.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech