Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Main Menu

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach
Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP
obywatel.gov.pl - sprawdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet
Strona internetowa Powiatu Wejherowskiego

Dofinansowane projekty

Zakończono budowę drogi gminnej, ul. Okrężnej w Strzebielinie Osiedlu

Nagłówek UE i PROW
 
Dnia 30.06.2020 r. zakończyły  się roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej ulicy Okrężnej w Strzebielinie Osiedlu. Założeniem zadania inwestycyjnego jest podwyższenie warunków technicznych i eksploatacyjnych drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 865 m. Istniejąca droga stanowi dojazd do obiektów użyteczności publicznej. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu jazdy oraz zmniejszenie hałasu komunikacyjnego. Wartość inwestycji wynosi 736.794,13 zł, z czego 468.800,00 to dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Czytaj więcej...

„Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus”

Nagłówek FEU RP CPPC UE
 
Tuż przed zakończeniem roku szkolnego, w czerwcu br., Gmina Łęczyce złożyła kolejny wniosek grantowy na zakup laptopów z rządowego programu “Zdalna Szkoła Plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
Łącznie Gmina Łęczyce  z programów „Zdalna szkoła” i  „Zdalna szkoła plus” pozyskała kwotę 184 576 zł na zakup laptopów. Zakupiony sprzęt ułatwi prowadzenie zdalnej edukacji, ale będzie też pomocny już po powrocie uczniów do szkół.
 
Pierwszy wniosek na zakup komputerów do szkół podstawowych Gmi-na Łęczyce złożyła w kwietniu br. Otrzymano wówczas  70.000 zł i zakupiono nowoczesny sprzęt do nauki w trybie „online” – 29 sztuk.
 
Na początku maja okazało się, że można składać kolejne wnioski na komputery do zdalnej nauki, tym razem w ramach nowej edycji programu pn. „Zdalna Szkoła Plus”. Gmina ponownie złożyła taki wniosek i pozyskała dokładnie 114.576 zł, za co planuje zakupić kolejne 42 sztuki laptopów. Programy realizowane są przez Ministerstwo Cyfryzacji i stanowią odpowiedź na aktualną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju. Sprzęt przeznaczony będzie dla dzieci z terenu Gminy Łęczyce pochodzących z rodzin wielodzietnych będących w trudnej sytuacji materialnej.

MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DZIĘCIELCU

logo swietlica dziecielec
 
 
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
 
Operacja pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzięcielcu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 
 

KORZYSTAMY Z DOFINANSOWANIA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU.

logo wojewodzki fundusz ochronyWójt Gminy Łęczyce informuje, iż w miesiącu listopadzie zakończono realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Łęczyce”, które możliwe było dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku.

Czytaj więcej...

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU "POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE"

logo szkolenie
 
W dniu 11 grudnia 2017r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

POPRAWA GOSPODARKI OSADOWEJ W GMINIE ŁĘCZYCE

logo szkolenie
 
Poprawa gospodarki osadowej w Gminie Łęczyce (projekt i budowa wiaty do czasowego magazynowania osadów wraz z modernizacją linii odwadniania osadu przy oczyszczalni Bożepole Wlk.)  
(Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020)

Czytaj więcej...

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech