Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

SZKOLENIA W LĘBORKU ORAZ SŁUPSKU

Wielkość tekstu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 22 marca 2019 r. dotyczące realizacji zasady równości szans.
W programie szkolenia m.in.:
   
 • Wprowadzenie  - aktualne dokumenty, o których należy pamiętać.
 • Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – standard minimum.
 • Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – ich praktyczne zastosowanie w projekcie.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich czyli gdzie szukać przydatnych informacji
Miejsce i termin szkolenia:
 
Szkolenie odbędzie się w piątek 22 marca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, w godz. 10:00 – 14:00.
 
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 21 marca 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.
 
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020
 
Do pobrania:
 

 
2. SZKOLENIE - SPOTKANIE INFORMACYJNE W SŁUPSKU: „AKTYWNA I BEZPIECZNA. WSPARCIE DLA KOBIET Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH.”
 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 25 marca 2019 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez kobiety ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
W programie spotkania m.in.:
    
 • Fundusze Europejskie dla kobiet  - wprowadzenie - 5 kroków jak skorzystać z dofinansowania, formy wsparcia, najważniejsze pojęcia, kryteria dostępu.
 • Wsparcie dla kobiet z Funduszy Europejskich – Omówione zostaną możliwości samozatrudnienia oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Uczestniczki spotkania dowiedzą się jak skorzystać z bezpłatnych kursów językowych, komputerowych, doskonalących umiejętności zawodowe oraz studia podyplomowe. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich poinformują o bezpłatnych miejscach w przedszkolach i żłobkach.   
 • Zachowaj ostrożność przy podejmowaniu zatrudnienia. Proceder związany z handlem ludźmi – Komenda Miejska Policji w Słupsku przedstawi zagrożenia jakie czyhają na osoby wyjeżdżające do pracy zagranicę oraz sposoby jak unikać zagrożeń.
 • Prawa i obowiązki pracownika – W ramach wystąpienia przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Słupsku omówi formy zatrudnienia, rodzaje umów o pracę.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich – Odpowiemy na pytania  i pomożemy dobrać odpowiednie wsparcie.
Miejsce i termin spotkania:
   
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25 marca 2019 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna I piętro), w godz. 11:00 – 13:00.
 
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 24 marca 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.
 
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020
 
Do pobrania:
 
 
 
logo pomorskie unia
 
 
Informacja pozyskana  w dniu 15.03.2019 r. ze strony Pomorskie w Unii (strona otworzy się w nowym oknie)
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech