Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

SZKOLENIE DLA NGO

Wielkość tekstu:
Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Active Citizens:
Wdrożenie wymogów RODO w organizacjach pozarządowych - szkolenie z elementami warsztatu, dyskusji i studium przypadków 25 – 26 sierpnia 2018 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ikm.gda.pl.  Formularz należy odesłać do 19. sierpnia 2018 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:
Anna Urbańczyk
Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
Numer faxu: 58 760 72 15
 
Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 21.08.2018 r.
Wstęp wolny

Opis szkolenia z ochrony danych osobowych
Szkolenie będzie miało formę warsztatową. Będziemy pracować na wzorach dokumentów i rejestrów, wykorzystując konkretne zasoby i czynności przetwarzania danych w Waszych organizacjach. Wykorzystamy metody pracy w parach i w grupach w celu dokonania analizy ryzyka w różnych sytuacjach i czynnościach przetwarzania. Przyjrzymy się realnym sytuacjom z życia Waszych organizacji i przeanalizujemy je pod kątem prawnym i praktycznym. Wspólnie przygotujemy pakiet rozwiązań zabezpieczających dla organizacji.
 
Uczestnicząc w szkoleniu, dowiesz się:
Jak odróżnić informacje chronione od informacji ogólnie dostępnych.
Jakie szczegółowe obowiązki i zadania ciążą na ADO oraz jaka jest jego odpowiedzialność.
Kiedy należy, a kiedy warto wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych Osobowych w organizacji.
Jakie nowe zasady przetwarzania danych osobowych wprowadza RODO i jak wpleść je w politykę ochrony danych.
Które dokumenty musisz przygotować w swojej organizacji, a które, choć są nieobowiązkowe, mogą Ci pomóc w zarządzaniu systemem bezpieczeństwa informacji.
Kiedy należy przeprowadzić analizę skutków przetwarzania i jak to zrobić,
Którą podstawę prawną przetwarzania należy wybrać w konkretnych sytuacjach realizacji zadań publicznych i społecznych.
Dlaczego warto zapoznać się z normami z rodziny ISO 2700X.
Jak szkolić pracowników organizacji w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Jak reagować na zdarzenia i incydenty w obszarze ochrony danych.
W jakim zakresie i w jaki sposób współpracować z organem nadzorczym.
Jak i kiedy usuwać zbędne / nieaktualne dane osobowe.
 
Podczas szkolenia nabędziesz kompetencje w zakresie:
Tworzenia i aktualizowania dokumentacji oraz rejestrów.
Dokonywania okresowej analizy ryzyka i skutków przetwarzania.
Klasyfikowania aktywów oraz zbiorów i czynności przetwarzania.
Projektowania i weryfikacji zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
Stosowania profesjonalnych metod zarządzania systemem ochrony danych w organizacji (mi.in. cykl Deminga).
Prowadzenia rozmowy podczas ewentualnej kontroli inspektorów z PUODO.
Terminologii stosowanej w ochronie danych.
Odpowiedzialności i roli Administratora Danych.
Praktycznego stosowania nowych zasad w ochronie danych: privacy by design i privacy by default oraz zapewnienia rozliczalności systemu bezpieczeństwa.
Preaudytu wewnętrznego.
Identyfikacji podatności i zagrożeń.
Obowiązkowych szkoleń z zakresu ochrony danych dla pracowników i pracownic organizacji.
Reagowania na zdarzenia i incydenty – jak stworzyć procedurę.
Praw osób, których dane dotyczą.
Współpracy z organem nadzoru (PUODO).
Postępowania ze zbędnymi danymi osobowymi.

Justyna Bułdys - psycholożka, trenerka, coach, inspektorka ochrony danych osobowych (studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie) oraz certyfikowana audytorka wiodącą w zakresie systemów zarzadzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 (TUV NORD).  
 
Justyna Bułdys jest praktyczką działań w trzecim sektorze, członkini dwóch stowarzyszeń oraz członkini zarządu fundacji.  
 
Do problematyki ochrony danych osobowych trenerka podchodzi interdyscyplinarnie, łącząc wiedzę z zakresu prawa, informatyki, zarządzania i psychologii. Ceni praktyczny aspekt szkoleń, warsztatów i konsultacji z zakresu ochrony danych. Wspiera w zakresie przeprowadzania audytu, tworzenia i aktualizacji dokumentacji, budowania i wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym m.in. identyfikowania podatności i zagrożeń, przeprowadzenia oceny skutków dla  przetwarzania danych osobowych oraz projektowania i wykorzystywania zabezpieczeń.
Justyna Bułdys ma 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów m.in. dla firm, organizacji pozarządowych i administracji publicznej.
Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych zgłaszane w  czasie  projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna Społeczność.
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech