Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

DOTACJA NA LIKWIDACJĘ PIECÓW I KOTŁÓW OPALANYCH WĘGLEM LUB KOKSEM I ZASTĄPIENIU ICH ROZWIĄZANIAMI BARDZIEJ PRZYJAZNYMI DLA ŚRODOWISKA

Wielkość tekstu:
Gmina Łęczyce w związku z konkursem ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2018" oraz w związku z podjętą w dniu 26 marca 2018r. Uchwałą Nr LI/16/2018 Rady Gminy Łęczyce w sprawie określenia zasad przyznawania z budżetu Gminy Łęczyce
dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z wymianą starego źródła ciepła na nowe - ekologiczne, przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza", zachęca mieszkańców do składania wniosków w sprawie ubiegania się o dofinansowanie na wymianę pieców i kotłów oraz zastąpieniu ich rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska tj. zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:
 
a)    kotłami opalnymi gazem,
b)    kotłami opalanymi olejem opałowym,
c)    kotłami centralnego ogrzewania na biomasę,
d)    pompami ciepła
e)    elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków
 
Kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:
 
1)    kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
   a)    5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorę,
   b)    12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
2)    pompy ciepła - 10.000 zł na jedno źródło ciepła,
3)    elektryczne urządzenia grzewcze na potrzeby ogrzewania budynków:
   a) 1.000 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.
 
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków WFOŚiGW może wynieść nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez ostatecznego odbiorę z zastrzeżeniem, że w wysokości nie większej niż do kwot wskazanych w pkt 1, 2 i 3.
 
Ostateczna wysokość otrzymanego dofinansowania uzależniona jest od końcowego rozliczenia przedstawionego przez mieszkańca.
 
Poziom dofinansowania z budżetu Gminy Łęczyce został określony na poziomie 1.500 zł do jednego źródła.
 
Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.
 
W związku z tym, informuję, że za pośrednictwem Gminy Łęczyce istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej.
 
Zainteresowani mieszkańcy mogą złożyć wniosek w terminie do dnia 27 kwietnia 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce.
 
Wniosek jest dostępny poniżej - lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu.
 
Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni, licząc od dni ich złożenia w Urzędzie Gminy Łęczyce. Wnioski, spełniające wymogi formalne, zostaną uwzględnione do aplikacji o dofinansowanie, składanej przez Gminę do WFOŚiGW.
 
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określa ww. uchwała oraz regulamin konkursu WFOŚiGW w Gdańsku.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań osobą do kontaktu jest Pani Gabriela Szmidtke - inspektor ds. ochrony środowiska UG Łęczyce - tel. 58 674 46 37.
 
POBIERZ:
  1. pdfOgłoszenie
  2. pdfRegulamin WFOŚiGW Czyste Powietrze Pomorza - edycja 2018
  3. pdfUchwała Rady Gminy Łęczyce - zasady dofinansowania
  4. docxWniosek w sprawie ubiegania się o dofinansowanie na wymianę kotłów
  5. docxZałącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie
Kliknij i słuchaj Powered By GSpeech