Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

KONKURS "RATUJ MOJE ŻYCIE"

Wielkość tekstu:
Zapraszamy do wzięcia udziału w VIII Międzynarodowym Konkursie Pierwszej Pmocy  pod nazwą " Ratuj Moje Życie" .
Orgaznizatorem konkursą są Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie, 84-220 Strzebielino, ul. Tuwima 4, e-mail: kontakt@gik-leczyce.pl, Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku
 
II. Cele
Celem konkursu jest promowanie zasad pierwszej pomocy wśród uczniów klas VII i II-III gimnazjum poprzez:
 pogłębianie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń życia i zdrowia oraz sposobów udzielania pomocy poszkodowanym
prezentacja udzielania pomocy kwalifikowanej przez ratowników medycznych
 
III. Termin Konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony 18.04.2018 r. o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Kisewie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez szkołę zespołu do GIKiB w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie w terminie do dnia 09.04.2018 r.
 
IV. Uczestnicy
Szkołę reprezentuje zespół złożony z trzech ratowników (w tym kierownika zespołu). Każdy zespół powinien posiadać standardową apteczkę pierwszej pomocy zawierającą podstawowe środki opatrunkowe : rękawiczki ochronne, bandaże, gazy, kompresy, chusty trójkątne, plaster, koc lub folię termiczną i inne. Przed rozpoczęciem zawodów dokonuje się losowania numerów startowych dla wszystkich zespołów.
 
V. Przebieg Konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego
1) w części teoretycznej uczestnicy odpowiadają na test od 10 do 20 pytań z zakresu pierwszej pomocy. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt. Każdy z zawodników otrzymuje arkusz testowy. Punkty indywidualne wchodzą w punktację ogólną drużyny.
2) część praktyczna składa się z pozoracji, tematyka pozoracji nawiązuje do najczęściej spotykanych w życiu codziennym wypadków. Stopień trudności pozoracji nie przekroczy wymagań podstawowego kursu udzielania pierwszej pomocy.
 
VI. Informacje końcowe
Zmagania konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa. W skład komisji wchodzi:
  • specjalista Organizacji i Dydaktyki Pierwszej Pomocy OSR, Instruktor Ratownictwa
  • przedstawiciele OSR w Lęborku
  • Ratownik medyczny BGR
  • przedstawiciele GIKiB w Łęczycach
Zwycięskie drużyny otrzymują nagrody rzeczowe, dla poszczególnych zawodników przewidziane są również drobne upominki.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech