Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

ZWOLNIONY ? PONOWNIE ZATRUDNIONY

Wielkość tekstu:
NS Konsulting Sp. z o.o. realizuje projekt „ZWOLNIONY? PONOWNIE ZATRUDNIONY!”, na terenie całego województwa pomorskiego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.06.
Adaptacyjność pracowników.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) spełniających w szczególności kryteria udziału w projekcie:
 
a) posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,
b) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
c) mają 50 i więcej lat,
d) są kobietami.
 
Uczestnicy Projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia:
  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb z Doradcą Zawodowym.
  • Wsparcie psychologiczne w formie spotkań indywidualnych z psychologiem.
  • Pośrednictwo pracy.
  • Szkolenia zawodowe. Tematyka szkoleń zgodna z indywidualnym zapotrzebowaniem uczestników projektu i pomorskiego rynku pracy.
Uczestnicy otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe maksymalnie w wysokości (120% zasiłku).
  • Kompetencje cyfrowe (szkolenie komputerowe) certyfikat ECDL.
  • Staż zawodowy - okres trwania: 3 miesiące. Stypendium stażowe 997,40 zł netto/mc (120% zasiłku)
Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie pomorskim. Zapraszamy do współpracy i prosimy o poinformowanie zainteresowanych
osób bezrobotnych możliwością otrzymania wsparcia w naszym projekcie. Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o
kontakt z rekruterem projektu Panem Robertem Bojanowskim: e-mail rekrutacja.projekt.2018@gmail.com  lub pod nr telefonu: 660-965-781
Dokumenty aplikacyjne, regulamin oraz informacje o projekcie znajdują
się na stronie:WWW.PROJEKTYNSK.PL/ZWOLNIONY-PONOWNIE-ZATRUDNIONY/
 
plakat ponownie zatruniony
 
Kliknij i słuchaj Powered By GSpeech