Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

KONSULTACJE SPOŁECZNE - SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Wielkość tekstu:
Wójt Gminy Łęczyce informuje, iż przystępuje do konsultacji społecznych, których przedmiotem jest wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 110, położonej w obrębie geodezyjnym Bożepole Małe, złożony przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals", ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Bojano.

Konsultacje będą miały charakter bezpośredniego spotkania, wyznaczonego na dzień 23 lutego 2018r. na godz. 18:00. Miejscem spotkania będzie wiata sołecka w Bożympolu Małym.
 
Spotkaniu przewodniczył będzie Wójt Gminy Łęczyce lub osoba przez niego upoważniona, a konsultacje społeczne będą miały zasięg, obejmujący sołectwo Bożepole Małe. W spotkaniu wezmą udział Prezes oraz Wiceprezes OTOZ „Animals".
 
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców, przedstawicieli grup społeczno - zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.
 
Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów gminy, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji społecznych oraz opracowanie jej wyników jest Gabriela Szmidtke - inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Łęczyce.
 
POBIERZ;
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech