Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

SZKOLENIE Z JPK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW !

Wielkość tekstu:
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) organizują ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK".
W każdy wtorek listopada urzędy skarbowe będą szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT.
Przedsiębiorcy będą mogli się przeszkolić w dowolnym urzędzie.
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT,
którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji
elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Obejmuje on zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za
dany okres, a dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.
„Obowiązek wysyłania elektronicznego JPK_VAT będzie dotyczyć nowej grupy podatników, którzy mogą zetknąć się z tym zagadnieniem
po raz pierwszy. Chcemy pomóc im dobrze przygotować się do tej zmiany. Dlatego w listopadzie, w całym kraju, uruchamiamy cykl
szkoleń na temat JPK. Zapraszam wszystkich mikroprzedsiębiorców do urzędów skarbowych i do skorzystania z wiedzy i pomocy
pracowników KAS" – mówi wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski.
 
Urząd Skarbowy w Wejherowie organizuje szkolenia w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11) w siedzibie Urzędu przy ul. Sobieskiego 346 w Wejherowie w sali konferencyjnej p. 102 o godz. 10:00.
 
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia pod nr tel. 58 73 63 869.
 
 
Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.
Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Ministerstwo Finansów przygotowało kampanię informacyjną na temat JPK.
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.
 
Czym jest JPK_VAT
 
JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie (schemat XML), do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.
 
Na czym polega obowiązek JPK_VAT
 
Obowiązek polega na comiesięcznym przekazywaniu w postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT). Jeżeli podatnik prześle ewidencję zakupu i sprzedaży VAT i nie otrzyma informacji zwrotnej (SMS lub e-mail) z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienie, wtedy może uważać, że fiskus nie ma zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów. W przeciwnym wypadku zostanie poinformowany o niejasnościach i zobowiązany do samokontroli i wyjaśnienia wątpliwości. Na tym etapie przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów (np. kara, odsetki). Jeżeli nie skorzysta z tej możliwości, może spodziewać się działań ze strony urzędu skarbowego w zakresie stwierdzonych wątpliwości. Wszelkie dane przesyłane w ramach JPK są szyfrowane i gwarantują bezpieczeństwo.
 
Kto składa JPK
 
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT:
 • od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa
 • od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa
 • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa
Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych:    
 • od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa
JPK na żądanie obejmują:
 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.
 
Wysyłanie plików JPK
 
Resort finansów zachęca do testowego składania JPK_VAT już teraz.
Mikroprzedsiębiorcy mogą już dziś nauczyć się przesyłać plik JPK. Dzięki temu  otrzymają szybszy zwrot podatku – zamiast 60 dni będzie to nawet 25 dni. Dotyczy to rozliczeń za październik, listopad i grudzień 2017 r.  W ten sposób mikroprzedsiębiorcy przygotują się i sprawdzą, czy ich rozliczenie jest poprawne.
Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc resortu finansów w wypełnianiu nowego obowiązku. Na nowej odsłonie strony www.jpk.mf.gov.pl, która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany eGo) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.
 
Autoryzacja wysyłki JPK
 
Do wysyłania plików JPK potrzebny jest certyfikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany e-PUAP (bezpłatny).
 
Wyłączenia

Obowiązek nie dotyczy:
 • przedsiębiorców zwolnionych od podatku VAT (zwolnienie przedmiotowe: przedsiębiorców sprzedających wyłącznie towary i świadczących usługi zwolnione z VAT, zwolnienie podmiotowe:  których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000,00 zł)
 • organizacji międzynarodowych, które realizują zadania publiczne.
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech