Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ

Wielkość tekstu:
Informujemy, iż uruchomiony został nabór wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego.
Stypendia przyznawane są w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.
Celem Programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego poprzez przyznawanie
uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie Stypendiów oraz Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami Programu są uzdolnione dzieci i młodzież - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.
 
  1. Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, którzy ukończyli co najmniej IV klasę szkoły podstawowej, uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (w tym absolwenci) i którzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli tytuły laureatów lub finalistów w konkursach turniejach i olimpiadach na poziomie co najmniej ponadwoiewódzkim - mogą ubiegać się o stypendia finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego (Dział II, Rozdział I Regulaminu);
  2. Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i którzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli wysoką ogólną średnią ocen oraz wysoką średnią ocen z wybranych przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości - mogą ubiegać się o stypendia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wspotfinasowanego ze środków Unii Europejskiej (Dział II, Rozdział II Regulaminu).

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć wyłącznie dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora szkoły. Uczeń może ubiegać się o obydwa rodzaje stypendiów.

Z Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży -mieszkańców województwa pomorskiego oraz szczegółami dotyczącymi trybu wnioskowania o stypendium można zapoznać się na stronie Departamentu Edukacji i Sportu UMWP - http://des.pomorskie.eu/stypendia (przejdź)

Termin sktadania wniosków upływa 17 lipca 2017 r.

 

Kliknij i słuchaj Powered By GSpeech