Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2017/2018

Wielkość tekstu:
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XVI edycji „Programu Stypendiów Pomostowych" na rok akademicki 2017/2018 realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Program polega na finansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych akademiach. O stypendia mogą ubiegać się kandydaci podejmujący studia na uczelniach wojskowych jako żołnierze zawodowi.
Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018" (Segment IA). O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r. oraz spełniają warunki określone w regulaminie.
W załączeniu przekazujemy regulamin programu z prośbą rozpowszechnienie wśród mieszkańców, poprzez włączenie w te działania m.in. pracowników ośrodków pomocy społecznej. Prosimy o upowszechnienie materiałów, także poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 KRYTERIA:

Do   ubiegania   się   o   stypendium    uprawnieni   są maturzyści,    którzy   ukończyli szkołę  ponadgimnazjalną w 2017 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)  są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
2)  są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
3)  mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców,
4)  pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.600 zł. brutto lub 1.800 zł. brutto (dochód netto wyliczony z czerwca 2017 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
5)  osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
 
TERMINY:
  • Wniosek o stypendium należy wypełnić on-line stronie www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 3 lipca 2017 do 18 sierpnia 2017 r. (do godz. 16-tej)
  • Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Oddziale Terenowym ANR (najbliższy względem miejsca zamieszkania) do 25 sierpnia 2017 r.
  • Lista stypendystów zostanie ogłoszona przez FEP do 9 października 2017 r.
  • Warunkiem otrzymania stypendium jest: w I semestrze - spełnienie kryteriów określonych w regulaminie oraz przedłożenie FEP do 20 października 2017 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów; w II semestrze - przedłożenie FEP do 12 marca 2018 r. zaświadczenia o zaliczeniu I semestru studiów.
POBIERZ: pdfRegulamin
Wnioski    prosimy   przesyłać   do:    ANR   Oddziału   Terenowego   w   Gdańsku, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28.
 
Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl
Kliknij i słuchaj Powered By GSpeech