Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

GALA 2018 PRZEGLĄD DOROBKU ARTYSTYCZNEGO

Wielkość tekstu:
Wójt Gminy Łęczyce oraz Gminna Instytucja Kultury serdecznie zapraszają na VII Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Gminy Łęczyce,który
odbędzie się dnia 17 pażdziernika 2018 roku o godzinie 10:00 w Kisewie
I.    MIEJSCE I TERMIN PRZEGLĄDU

17 października 2018 r., godz.10.00 - Świetlica Wiejska w Kisewie.
Szczegółowy harmonogram prezentacji artystycznych zostanie ustalony 15 października.
 
II.    CELE PRZEGLĄDU

Prezentacja dorobku artystycznego szkół podstawowych, gimnazjów w dziedzinie tańca, teatru, muzyki
i plastyki.
•    Motywowanie społeczności szkolnej do twórczego rozwoju własnych zainteresowań artystycznych oraz podejmowania nowych wyzwań związanych z aktywnym uczestnictwem
w kulturze.
•    Wymiana doświadczeń, nawiązanie i rozwój współpracy pomiędzy szkołami i Gminną Instytucją Kultury i Biblioteką.
•    Promocja uzdolnionych uczniów i ich osiągnięć w dziedzinie kultury.
 
III.    UCZESTNICY PRZEGLĄDU - KATEGORIE

•    MUZYKA: Szkolne zespoły muzyczne: wokalne, instrumentalne, wokalno - instrumentalne, chóry.
•    TEATR: Szkolne zespoły teatralne.
•    TANIEC: Szkolne zespoły taneczne.
•    PLASTYKA: Wystawiennictwo.
 
IV.    WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

1.    Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą na podstawie wypełnionych kart zgłoszeń dostarczonych na adres Organizatora osobiście, pocztą tradycyjna, elektroniczną lub faxem  do 10 października 2018r. (Załącznik nr 1).
2.    Czas trwania występu danej placówki nie może przekroczyć 30 minut.
 
V.    NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1.    Wszystkie szkoły uczestniczące w przeglądzie otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa
i upominki - nagrody rzeczowe.
2.    Ekspozycja prac przesłanych przez Uczestników w kategorii plastycznej do wystawy w Galerii świetlicy Wiejskiej w Kisewie dostępna będzie od 16 października 2018r.
3.    Rozdanie nagród, ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów dla szkół  nastąpi w trakcie
„Gali 2017”, tj. 17 października 2018 r.
 
VI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udziela koordynator przeglądu: Dyrektor GIKiB - Hanna Mancewicz, tel. (+48 58) 676 16 99.
2.    Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem, pobytem i ubezpieczeniem
na czas przeglądu pokrywają uczestnicy lub delegujące ich instytucje.

POBIERZ:

pdfRegulamin

pdfKarta zgłoszeniowa

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech