Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2018

Wielkość tekstu:

W 2018r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy)


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminach:
 • od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018r.,
 • od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych
 
Miejsce załatwienia sprawy :
Urząd Gminy Łęczyce - pokój nr 5, inspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych Leyk Anna tel. (0-58) 674-46-52
 
 
Wymagane dokumenty:
Zwrot podatku akcyzowego następuje na podstawie wniosku złożonego do Wójta Gminy Łęczyce. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawiera:
 1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;
 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany;
 3. Numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument (w przypadku, gdy producent jest osobą fizyczną);
 4. Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych położonych na obszarze Gminy Łęczyce;
 5. Pisemna zgoda pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
 6. Numer rachunku bankowego, w przypadku, gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu.
 7. Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się także imienne faktury VAT z okresu 6 miesięcy przed miesiącem składunia wniosku.
Decyzja o zwrocie podatku akcyzowego:   
Wójt Gminy wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od pnia złożenia wniosku.
 
 
 

POBIERZ:

 1. pdfWniosek o zwrot podatku akcyzowego
 2. docZestawienie faktur do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

 

Kliknij i słuchaj Powered By GSpeech